Insamling till Afghanistan

Insamling till Afghanistan

Just nu är osäkerheten stor i Afghanistan. Kvinnor och barn är livrädda. Miljoner människor är på flykt från konflikter, torka och fattigdom i landet. Hjälpbehoven är enorma.

UNHCR sviker inte det afghanska folket som har fått vårt beskydd i över 40 år och vi stannar kvar så länge människorna behöver vår hjälp. Vi delar ut akut nödhjälp, kämpar för flickors rätt att gå i skolan och kvinnors möjligheter att arbeta. Med din hjälp kan människor leva - inte bara överleva.

68 569 kr
Insamlat


12
Insamlingar

279
Gåvor