Syrien 5 år

Kriget i Syrien har pågått i snart sex år. Sex år av våld, smärta och lidande. Många barn i Syrien har aldrig upplevt något annat än krig och riskerar att bli en förlorad generation.

Behovet av humanitär hjälp är enormt. UNHCR ger livräddande nödhjälp som mat, vatten, skydd och sjukvård till utsatta människor inne i Syrien och i grannländerna.

Men insatserna kräver pengar. Därför ber vi om din hjälp.

Starta din egen insamling idag för att hjälpa människorna på flykt från våldet i Syrien.

1 005 414 kr
Insamlat


257
Insamlingar

2 584
Gåvor