Insamling till Syrien

Insamling till Syrien

Krisen i Syrien har pågått i 12 år. Många barn i Syrien har aldrig upplevt något annat än krig.

Behovet av hjälp är enormt. UNHCR ger livräddande nödhjälp som mat, vatten, skydd och sjukvård till utsatta människor inne i Syrien och i grannländerna.

Men insatserna kräver pengar. Därför ber vi om din hjälp.

Starta din egen insamling idag för att hjälpa människor på flykt från våldet i Syrien.

1 331 633 kr
Insamlat


322
Insamlingar

3 569
Gåvor