Insamling till Ukraina

Insamling till Ukraina

Barn och familjer i Ukraina flyr för livet. Kriget krossar människors trygghet. Läget är desperat och oförutsägbart. Liv står på spel! Tack för allt fantastiskt stöd.

15 700 315 kr
Insamlat


849
Insamlingar

32 691
Gåvor