Internationella Engelska Skolan Uppsala - Charity Day

Ge en gåva
Skapad av:
IES Uppsala
Samlar in till:
Insamling till människor på flykt i världen

Internationella Engelska Skolan Uppsala - Charity Day

Hej alla föräldrar och vårdnadshavare,

För att öka medvetenheten och det gemensamma ansvar vi har som samhälle och för vår miljö, fortsätter vi vår tradition med en Charity Workday. Insamlingen från eleverna kommer att doneras till UNHCR med syfte att stödja människor som befinner sig i mindre lyckliga situationer än vi själva. Denna dag infaller den 4 juni 2024 i år.

I år har vi beslutat att de insamlade medlen ska doneras till UNHCR. Den valda stolen är att hjälpa familjer som flyr från krig globalt. Detta innebär att alla elever på IESU kommer att bidra till detta projekt och inte vara i skolan den här dagen. Detta kan innebära hushållsarbete, hos grannar eller på en annan arbetsplats.

I årskurserna 6-9 är alla donationer välkomna, men en grov uppskattning skulle vara att eleverna tjänar/samlar in 150 kronor. Vi överlåter till föräldrarna att bestämma arbetstiderna och de faktiska arbetsuppgifterna för våra elever.

Vi vill inte ställa några stora krav på våra yngre barn (årskurs 4-5), men vi skulle verkligen uppskatta om de kunde vara en del av detta initiativ och stödja skolans ansträngningar. Här föreslår vi en symbolisk summa för en liten mängd arbete hemma, till exempel hushållsarbete, som en gest av solidaritet.

Med vänliga hälsningar,
Ms Allen (rektor)
Ms Thoresen, Mr Winquist & Mr Bradshaw (biträdande rektorer)
IES Uppsala

______________________________________________________

Dear Parents and Guardians,

To increase the awareness and the shared responsibility we have as a society and our environment, we are continuing our tradition of a Charity Workday. The fundraising from the students will be donated to a charity with the purpose of supporting people who find themselves in less fortunate situations than ourselves. This day will be on the 4th of June 2024 this year.

This year, we have decided that the funds collected will be donated to UNHCR. The chosen chairty is to help families who are fleeing war globally. This means that all students of IESU will contribute towards this project and not be in school on this day. This could entail chores at home, at a neighbours or at a different workplace.

In grades 6-9, all donations are welcome, however a rough estimate would be for students to earn / raise 150 kronor. We entrust parents to decide the working hours & actual working duties for our students.

We do not want to set any huge demands on our younger children (grades 4-5) however we would really appreciate it if they could be part of this initiative and support the efforts of the school. Here, we suggest a symbolic amount towards a small amount of work at home such as housework as a gesture of solidarity.

Kind regards,
Ms. Allen (Principal)
Ms. Thoresen, Mr. Winquist & Mr. Bradshaw (Assistant Principals)
IES Uppsala
Ge en gåva
62 780 kr
125%
0 Dagar kvar

IES Uppsala gav 300 kr

Senaste aktivitet

 • Anonym Anonym gav 500 kr

 • Richard Hagglöf Sverige för UNHCR
  Tack snälla Internationella Engelska Skolan för er insats och att ni tänker på UNHCR. Er insamling kommer att göra skillnad

  Mvh.
  Richard Hägglöf
  Sverige för UNHCR
 • Erik Dafoe Erik Dafoe gav 150 kr

 • Carolina Björklund Carolina Björklund gav 300 kr

 • Anonym Anonym gav 200 kr

 • Ines Boija Ines Boija gav 200 kr

 • Anonym Anonym gav 150 kr

 • Anonym Anonym gav 250 kr

  4A

 • Tilda Julin Tilda Julin gav 200 kr

 • Mollys Farm Mollys Farm gav 150 kr

 • Anonym Anonym gav 150 kr

  This is a contribution from the hard working students from Class 6A ❤️

 • EcoMe AB EcoMe AB gav 150 kr

  Underhållsarbete på Pensionat Grankullavik

 • EcoMe AB EcoMe AB gav 150 kr

  Underhållsarbete på Restaurang Grankullavik

 • Anonym Anonym gav 50 kr

 • Anonym Anonym gav 300 kr

  Charity Day

 • Kathrine Pettersson-Sjörup Kathrine Pettersson-Sjörup gav 200 kr

  IESU Internationella Engelska Skolan Uppsala - 2 elever

 • Anonym Anonym gav 500 kr

 • Maike Gallwitz Maike Gallwitz gav 300 kr

 • Anonym Anonym gav 150 kr

 • Anonym Anonym gav 200 kr

 • Anonym Anonym gav 250 kr

 • Elin Sandberg Elin Sandberg gav 200 kr

 • Antonio Mastroianni Antonio Mastroianni gav 500 kr

 • Anonym Anonym gav 500 kr