Ge en gåva till NA18EB

till förmån för Insamling till människor på flykt i världen
Välj ett belopp
0 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 10 % av insamlingsmålet på 5 000 kr

Kommentar
Din Information


Gåvor på minst 200 kronor kan ge rätt till skattereduktion. För att kvalificera för skattereduktion behöver vi ditt personnummer.

Bestämmelser och villkor

Frågor