Ge en gåva till JULINSAMLING TILL MÄNNISKOR PÅ FLYKT

till förmån för Julinsamling till skolbarn på flykt
Välj ett belopp
2 250 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 55 % av insamlingsmålet på 5 000 kr

Kommentar
Din Information


Gåvor på minst 200 kronor kan ge rätt till skattereduktion. För att kvalificera för skattereduktion behöver vi ditt personnummer.

Bestämmelser och villkor

Frågor