Ge en gåva till Judge Dram och Whiskykalendern för Svensk Whisky För Ukraina

till förmån för Insamling till Ukraina
Välj ett belopp
8 950 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 3 % av insamlingsmålet på 250 000 kr

Kommentar
Din Information


Gåvor på minst 200 kronor kan ge rätt till skattereduktion. För att kvalificera för skattereduktion behöver vi ditt personnummer.

Bestämmelser och villkor

Frågor