Hjälp till Medelhavet

Hjälp till Medelhavet

På flykt över Medelhavet: Krig och förtryck i länder som Eritrea, Somalia och Syrien gör att tusentals människor riskerar sina liv varje dag i desperata försök att komma till Europa. När vattnet är varmare gör allt fler den livsfarliga resan över havet på överfulla båtar via smugglare.

Medelhavet har blivit en massgrav för båtflyktingar. Gränsen är den dödligaste i hela världen - över 2500 människor har drunknat i år. Över 300 000 människor har flytt över Medelhavet bara i år - 200 000 till Grekland och 100 000 till Italien. En tredjedel av dem är på flykt från kriget i Syrien.

UNHCR stöttar regeringarna samt ger skydd och delar ut nödhjälp till människorna som anländer i båtar. UNHCR kräver fler lagliga vägar in i Europa för att söka asyl. EU:s länder måste ta ansvar för en gemensam human flyktingpolitik. Mest av allt behövs det politiska lösningar på de konflikter som människor flyr ifrån.

3,251,594 kr
Collected


126
Fundraisers

2,594
Donations