Internationella Engelska Skolan i Brommas insamling för Barn på flykt för UNHCR

Donate
Created By:
Internationella Engelska Skolan i Bromma AB
Collecting for:
Hjälp till Medelhavet

Internationella Engelska Skolan i Brommas insamling för Barn på flykt för UNHCR

Internationella Engelska Skolan i Bromma har bestämt sig för att inte se på när människor på flykt lider. Av denna anledning har vi valt att starta en insamling med start omgående för att hjälpa de nödställda. Med drygt 940 elever på skolan med föräldrar och anhöriga hoppas vi kunna samla in en större summa pengar. Var med och stöd vår insamling!

DIN HJÄLP BEHÖVS!
Flera organisationer vittnar om att behovet av t ex kläder och skor är mindre än det akuta behovet av pengar till de nödställda, därför har vi valt att starta en insamling av i första hand pengar. Självklart uppmanar vi till att fortsätta skänka kläder, skor, blöjor, filtar och förbrukningsvaror till de organisationer som tar emot detta.

• Varför vi väljer att samla in pengar för UNHCR:
Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska samarbetspartner som samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

• Vad är UNHCR?:
UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation.UNHCR har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl. Först och främst ska UNHCR se till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, som på svenska är FN:s flyktingkommissarie.
Donate
36,875 kr
148%
0 Days left

Internationella Engelska Skolan i Bromma AB donated 9,980 kr

Recent activity

 • Sverige för UNHCR

  Stort varmt tack för ert stöd! <3

 • Internationella Engelska Skolan i Bromma AB Internationella Engelska Skolan i Bromma AB

  Vi är överväldigade av det stora stöd och de uppmuntrande ord vi fått ta emot över att denna insamling startades. Det är fantastiskt att så snabbt ha samlat in så pass mycket pengar och vi hoppas och tror att vårt ursprungliga mål snart bara ska ses som ett delmål och vara passerat. Fortsätt gärna att sprida och berätta om insamlingen genom sociala medier eller när i samtal. Vi vill också påminna om den skoinsamling som äger rum idag, den 11/9, i Kungsträdgården i Stockholm.

  Tack för alla era gåvor så här långt!

 • Internationella Engelska Skolan i Bromma AB Internationella Engelska Skolan i Bromma AB

  Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla som hittills valt att ge en gåva till insamlingen. Vi hoppas att detta bara är början och att vi gemensamt ska både nå och överträffa målet för insamligen. Stort tack!

 • Autumn Fair Autumn Fair donated 330 kr

 • Autumn Fair Autumn Fair donated 9,650 kr

  En del av insamlingen på Autumn Fair. Tack alla för era bidrag!

 • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr

  Jag vill hjälpa till!!!! :)

 • Klass 5c förra läsåret Klass 5c förra läsåret donated 395 kr

  Klass 5 c förra året

 • Diana Rogojina, Zumrat Diana Rogojina, Zumrat donated 300 kr

 • Alexander Storgårds Alexander Storgårds donated 300 kr

 • Melker Häggkvist Melker Häggkvist donated 500 kr

  Hoppas detta går till att ge någon som behöver ett bättre liv!

 • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

  ...för en bättre värld...

 • Linnea Johansson Linnea Johansson donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

 • Elin Granljung Elin Granljung donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

 • Liv Brunzell Liv Brunzell donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr

 • Alva Dismo Alva Dismo donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 150 kr

 • Oliver Mondzo Oliver Mondzo donated 150 kr

  For a better world!

 • Tina Rykarv Tina Rykarv donated 500 kr

 • Joakim Boström Joakim Boström donated 300 kr

 • Elias Boström Elias Boström donated 300 kr